Turistička zajednica grada Varaždina kao organizator  Špancirfesta   25.3.2016. godine raspisuje Natječaj  za odabir suorganizatora   Špancirfesta. Predmet natječaja je odabir suorganizatora za ugostiteljsko-zabavnu zonu koja uključuje 1)  festival hrane i pića i njegove nadopune dodatnim programima te 2) pozornice za cijelonoćne programe i njezine nadopune popratnim programima na Špancirfestu  2016  (Varaždin, 19. – 28.08. 2016.) te na Špancirfestu 2017. i 2018. godine.   Rok za zaprimanje ponude je 07.04.2016, a originalnu ponudu treba dostaviti, preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu Turističke zajednice grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42 000 Varaždin. Radno vrijeme Turističke zajednice grada Varaždina od ponedjeljka do petka je 8 – 16 sati, a subotom 10 – 13 sati.  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.  Kao datum zaprimanja priznaje se poštanski žig na omotnici, odnosno  datum zaprimanja ponude na pečatu Turističke zajednice grada Varaždina, ako je ponuda predana osobno.  Za dodatne upite te za pregled lokacije kontakt osoba je Damir Levak, a može ga se kontaktirati radnim danom od ponedjeljka do petak od 8 do 16 sati, na broj telefona 042/201 005 ili putem e-maila damir@spancirfest.com

Natječaj možete skinuti ovdje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest