FORMA 1

NAZIV PRAVNE OSOBE ILI IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE: *
(ukoliko se prijavljujete kao tim navedite imena i prezimena svih članova tima i njihove uloge u projektu)

KATEGORIJA IZLAGAČA: *

NAZIV BRENDA: *
(ili projekta s kojim se fizička osoba ili tim autora prijavljuje)

OIB IZLAGAČA: *
(pravna ili fizička osoba s kojom se sklapa ugovor)

ADRESA IZLAGAČA: *
(pravna ili fizička osoba s kojom se sklapa ugovor)

IME I PREZIME OSOBE ODGOVORNE ZA IZLAGANJE: *

E-MAIL OSOBE ODGOVORNE ZA IZLAGANJE: *

BROJ MOBITELA OSOBE ODGOVORNE ZA IZLAGANJE: *

ŽIVOTOPIS PRIJAVITELJA ILI TIMA AUTORA: *
(predstavite sebe, svoj brend ili tim autora u najviše 1.000 znakova)

OPIS RADOVA KOJE ŽELITE IZLAGATI: *
(opišete vaše radove, njihove karakteristike, posebnosti i slično u najviše 1.000 znakova)

OPIS DODATNIH AKTIVNOSTI:
(ukoliko su planirane demonstracija izrade, radionice za posjetitelje i slično navesti prijedloge tih aktivnosti i kratak koncept)

PRILOŽITE LINK ZA PREUZIMANJE FOTOGRAFIJA VAŠIH RADOVA: *
(wetransfer.com, jumbo.iskon.hr, dropbox.com ili slično)

INTERNET STRANICA IZLAGAČA:

LINK NA VIDEO:
(ukoliko postoji video prezentacija koncepta, proizvoda, njihove izrade ili upotrebe i slično)

BROJ DANA SUDJELOVANJA U KREATIVNICI: *
(autori/grupa autora mogu se prijaviti za 10 dana trajanja cijelog festivala ili za blok od najmanje tri dana)

ŽELITE LI NADOPLATITI ZA ORGANIZIRANI SMJEŠTAJ I PREHRANU: *

 

FORMA 2

OPĆI PODACI PRIJAVITELJA

NAZIV TVRTKE: *

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE: *

ADRESA TVRTKE: *

OIB TVRTKE: *

NAZIV BANKE I BROJ POSLOVNOG RAČUNA (IBAN): *

KONTAKT OSOBA: *

TELEFON: *

FAX:

WEB:

e-mail: *

DJELATNOST PRIJAVITELJA

Označiti kategoriju: *

OSTALO (navesti vrstu proizvoda):

VRSTA PRODAJNOG PROSTORA

Označiti prostor koji se zakupljuje: *

VLASTITA KUĆICA DIMENZIJA:

FOTOGRAFIJA VLASTITE KUĆICE:

DEMONSTRACIJA IZRADE, POSEBNOST I ATRAKTIVNOST

KRATKI OPIS: *

FOTOGRAFIJE DEMONSTRACIJA IZRADE, POSEBNOST I ATRAKTIVNOST
(.jpg ili .zip datoteka do 8MB):

DODATNA ELEKTRIČNA TROŠILA:

INDUKCIJSKI GRIJAČI UREĐAJ
KOMADA:
UKUPNA POTROŠNJA (KW):

RASHLADNI UREĐAJ
KOMADA:
UKUPNA POTROŠNJA (KW):

DOKUMENTACIJA

PRILOŽITI PROTREBNU DOKUMENTACIJU IZ POZIVA *
(.zip datoteka do 8MB):

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!